Diese Website verwendet Cookies um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OK
 

Kappa A.I.R.™ verbindet Ablufttechnik und Raumlufttechnik in einem System. Das ist einzigartig. Kappa A.I.R.™ senkt damit aktiv die Belastung durch Emissionen und Hitze am Arbeitsplatz und sorgt für saubere Luft in Industriehallen.

Od chwili założenia firmy Kappa w roku 1993, moją wizją jest utrzymanie czystości w produkcji przemysłowej na możliwie maksymalnym poziomie. W celu ochrony zdrowia i zachowania środowiska naturalnego.

(Klaus Krüger, wspólnik kierujący spółką)

Kappa jest dzisiaj wiodącą firmą, zajmującą się rozwojem innowacyjnych systemów techniki powietrza oraz budową gotowych instalacji przemysłowych do utrzymywania czystości powietrza i odzyskiwania energii.

ZERO EMISJI – Przyszłość bez zanieczyszczeń.

Motorem naszych działań jest chęć osiągnięcia możliwie maksymalnej redukcji emisji zanieczyszczeń. W oparciu o ekonomiczne idee definiujemy na nowo stan techniki. Celem jest zero emisji spalin.

ZERO STRAT ENERGII – Efektywność energetyczna to nakaz chwili.

Identyfikujemy, analizujemy i oceniamy potencjał odzyskiwania energii u naszych klientów. W ten sposób tworzymy koncepcje ekonomicznego wykorzystania możliwie wszystkich zasobów energii.

FUZJA INNOWACJI I DESIGNU – Pełna wydajność i wartość dzięki precyzji, estetyce i jakości.

Patrzymy w przyszłość, nasze usługi są wyrazem idealnego połączenia innowacji z jasnym, estetycznym designem.

QUICKLINKS
<< Usługi
<< Główne technologie
<< Materiały branżowe
<< Branżowe produkty końcowe

Wspieramy Państwa inwestycje przemysłowe jedyną w swoim rodzaju koncepcją, łączącą klasyczną wentylację, klimatyzację, oczyszczanie powietrza w halach i separację emisji w jeden system. W ten sposób możliwe jest uzyskanie oszczędności do 30% kosztów inwestycji i do 50% kosztów eksploatacji.

Wspieramy Państwa podczas rozbudowy instalacji poprzez indywidualnie dopasowane do potrzeb rozwiązania w zakresie optymalizacji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania potencjału energetycznego. W ten sposób optymalizujemy jakość powietrza i poziom zużycia energii w Państwa zakładzie.

Optymalizujemy Państwa instalacje techniczne powietrza i wskazujemy możliwości wielu udoskonaleń. Poprzez to minimalizujemy koszty eksploatacji, zapewniamy przestrzeganie obowiązujących norm prawnych oraz przedłużamy żywotność Państwa instalacji.